Category: Nena Benigno

Loading

Support Jacob’s Fountain

VERSE OF THE DAY

PARTNERS

Mula Sa Puso Podcast

Website security

 

@JacobsFountain

Jacob's Fountain
255 post
145 followers
731 following
  • #PinoyNewTestamentVerseOfTheDay “Sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa buong mundo kaya binigay nya ang kaisa-isang nyang Anak, para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan.” www.jacobsfountain.com
Follow @jacobsfountain on FB/IG/Twitter
  • #PinoyNewTestamentVerseOfTheDay “Wag kayong mag-alala. Ipag-pray nyo ang lahat ng kailangan nyo, at magpasalamat kayo. Ang kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa iniisip at nararamdaman nyo.” www.jacobsfountain.com
Follow @jacobsfountain on FB/IG/Twitter
  • #QuoteOfTheDay “In our personal lives, we can affect and build the kingdom of God as much or as little we desire; the choice is ours.” — @johnbevere #DrivenByEternity

www.jacobsfountain.com
Follow @jacobsfountain on FB/IG/Twitter
  • #QuoteOfTheDay “It us a human being cooperating in obedience to the Holy Spirit that brings results. Only then is a laborer’s work not in vain.” — @johnbevere, #DrivenByEternity

www.jacobsfountain.com
FOLLOW @jacobsfountain on FB/IG/Twitter